Mūsų vizija ir misija

Mūsų vizija

Lietuvos Vaistininkų Sąjunga įsitikinusi, kad vaistininkai turi būti:

  • Pripažinti, gerbiami ir vertinami visuomenėje farmacijos specialistai, atsakingi už vaistų pritaikymą pacientui;

  • Kompetentingi specialistai, keliantys pacientų pasitikėjimą bei savo veikloje besivadovaujantys profesinės etikos principais;

  • Profesionalūs ekspertai vaistų informacijos, pacientų saugumo bei racionalaus vaistų vartojimo ir inovacijų farmacijos srityje klausimais, teikiantys kokybiškas farmacinės paslaugas, atitinkančias Europos Sąjungos politikos ir teisės aktų reikalavimus.

Lietuvos vaistininkų sąjunga didžiuojasi tuo, kad gali atstovauti mūsų šalies vaistininkus ir vaistines.

Mūsų misija:

  • Būti visus vaistininkus vienijančia, jų interesus atstovaujančia bei lūkesčius išpildančia organizacija;

  • Užtikrinti, kad vaistininkų bendruomenės balsas būtų išgirstas ir atspindėtas sveikatos politikoje, ir kad vaistinės veiklos svarba būtų suprantama ir pripažįstama, kaip sveikatinimas;

  • Užtikrinti farmacinės paslaugos kokybę, keliant vaistininko profesinę kvalifikaciją, laikantis profesinės etikos reikalavimų bei skatinant racionalų vaistų vartojimą;

  • Formuoti vaistininko, kaip sveikatinimo veiklos darbuotojo, įvaizdį visuomenėje;

  • Atstovauti Lietuvos vaistininkus Lietuvos ir Europos Sąjungos šalyse bei skatinti jų bendradarbiavimą.